Voor professioneel advies, service en kwaliteit 073 - 631 27 94 of 06 - 493 94 154

Tegelhandel, Tegelzetter en Tegelzagerij onder 1 dak!

Privacyverklaring

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Rietveldenkade 50-52
5222 AJ ’s-Hertogenbosch
+31 6312794
www.tegelwerken-riitano.nl

Verwerkingsverantwoordelijke bij Riitano Tegel- en Natuursteenwerken is J.C.M. Riitano, te bereiken via nr@tegelwerken-riitano.nl of +31 6312794.

Persoonsgegevens die wij verwerken

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer(s)

-E-mail adres

-Bankrekeningnummer

-Locatiegegevens

En tevens wanneer je een zakelijke klant bent

-Bedrijfsgegevens

-BTW- en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel.

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken gebruikt deze gegevens om per e-mail, telefoon of per post contact op te kunnen nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nr@tegelwerken-riitano.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt Riitano Tegel- en Natuursteenwerken geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-Om goederen en diensten bij je af te leveren.

-Het afhandelen van jouw betaling.

-Om jouw gedrag te analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

-Riitano Tegel- en Natuursteenwerken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Riitano Tegel- en Natuursteenwerken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken verkoopt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend met toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat de bepalingen uit deze verklaring ook door de verwerker worden nagekomen. Riitano Tegel- en Natuursteenwerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Riitano Tegel- en Natuursteenwerken maakt geen gebruik van verwerkers die buiten de EU zijn gevestigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter bevordering van uw privacy:

– Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.

– De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics hebben we uitgezet.

– We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

– Analytics data wordt standaard 26 maanden opgeslagen.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Riitano Tegel- en Natuursteenwerken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nr@tegelwerken-riitano.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke van Riitano Tegel- en Natuursteenwerken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Riitano Tegel- en Natuursteenwerken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nr@tegelwerken-riitano.nl

Contact

Rietveldenkade 50-52
5222 AJ ’s-Hertogenbosch
T:  073 - 6 31 27 94
M:  06 - 493 94 154
E: info@tegelwerken-riitano.nl

Volg ons op:

Showroom

Onze showroom & tegelzagerij zijn open op zaterdag. Langskomen op een andere dag? Maak even een afspraak.
 Afspraak maken
Riitano

9,2 10

27 Beoordelingen